KREDA TECHNICZNA

forma produktu – kreda mielona sproszkowana

Zastosowanie:

Kreda techniczna, produkowana przez Kredowe Zakłady w Kornicy znajduje zastosowanie w przemyśle tworzyw sztucznych, chemicznym, gumowym, ceramicznym, budowlanym do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich,  do produkcji farb i lakierów oraz innych wyrobów jako wypełniacz lub nośnik

Konfekcjonowanie:

Kreda techniczna pakowana jest w worki papierowe o wadze 25 kg, układane na paletach i foliowane lub luzem. Produkt jest również dostępny luzem do bezpośredniego załadunku na środki transportowe.

Składowanie:

Produkt powinien być transportowany i przechowywany w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.