CALGRAN –  Granulowana kreda pastewna

calgran

Calgran – opis produktu
Calgran jest dodatkiem paszowym, zawierającym w swym składzie wapń -  główny składnik  pokarmowy, niezbędny do rozwoju i wzrostu zwierząt. Wapń pozytywnie wpływa na pH przewodu pokarmowego, jest również ważnym składnikiem budulcowym tkanek kostnych i mięśniowych.  Niedobór wapnia w paszy, lub też występowanie w nieodpowiednich proporcjach powoduje duże straty w chowie i hodowli zwierząt. Brak tego składnika może być przyczyną  zahamowania wzrostu młodych zwierząt, powstawania krzywicy lub porowatości kości, wskutek czego te stają się kruche i łamliwe, obniżenia  mleczności krów, znoszenia jaj bez skorupy wśród kur, czy też zaburzeń w procesie rozrodczym.

Kreda pastewna Calgran w żywieniu zwierząt hodowlanych stanowi doskonałe źródło wapnia,  w celu uzupełnienia tego składnika może być stosowana we wszystkich rodzajach mieszanek paszowych. Charakteryzuje się bardzo wysoką przyswajalnością i strawnością , nie zawiera szkodliwych związków i zanieczyszczeń.

Skład chemiczny Calgranu w mg/kg:

Ca Mg K Na P Fe Al Mn Si Zn Cu
396000 1145 163 306 164 443 14 218 263 24 5

* CaCO3 – 987600mg/kg (98,76%)

Zastosowanie:

Produkt stosowany jako dodatek w mieszankach paszowych i premiksach dla bydła, trzody chlewnej, drobiu i koni w celu uzupełnienia niedoborów wapnia w paszy

Magazynowanie:   

Produkt należy przechowywać w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem
Zalety Calgranu

  • granulowana forma ułatwia dokładne dozowanie, ogranicza pozostałości w torach technologicznych, a także eliminuje uciążliwe pylenie przy produkcji koncentratów i prefiksów.
  • wyróżnia się wysoką zwartością Ca powyżej 39% (98 % CaCO3), oraz znakomitą rozpuszczalnością
  • stanowi dodatkowe źródło makro i mikroelementów (Mg, K, Na, P, Cu, Zn, Mn).
  • nie zawiera szkodliwych związków i zanieczyszczeń
  • zapewnia prawidłowy rozwój i wzrost zwierząt
  • zwiększa efektywność wykorzystania paszy
  • poprawia jakość produktu zwierzęcego
  • poprawia ekonomiczną efektywność produkcji zwierzęcej

Skład chemiczny Calgranu jest pod  stałą kontrolą, na życzenie udostępniamy aktualne wyniki badań.

Dostępne opakowania: worek 25 kg, Big Bag 500 kg.

calgran popiół