Kredowe Zakłady w Kornicy

Kornica Nowa 12, 08-205 Kornica
NIP: 537-130-23-18
REGON: 711745586-0002

  tel/fax:  83 358 88 88
  kom. 504 450 451 /  665 658 510
  www.kzkkornica.pl
  biuro@kzkkornica.pl

Facebook: /Kredowe Zakłady w Kornicy/